Ανακαλύψτε
το ευρύ φάσμα των
υπηρεσιών μας


Εμπειρία & εμπιστοσύνη χτισμένη για 24 χρόνια.

1ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στόχος του Αιματολογικού τμήματος είναι η παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Διασφαλίζει την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέσω καθημερινών ελέγχων και περιοδικών εξωτερικών ποιοτικών ελέγχων.

Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε αυτόματο αναλυτή Beckman Coulter AcT 5 diff.

Στο Αιματολογικό Τμήμα διενεργούνται ενδεικτικά οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Γενική αίματος (Έλεγχος έμμορφων στοιχειων αιματος - Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος)

 • Έλεγχος-μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών (Μεσογειακή ,δρεπανοκυταρική αναιμία κτλ.)

 • Ομάδα και Rhesus αίματος

 • Έλεγχος αιμόστασης και πηκτικού μηχανισμού όπως:

  • Χρόνος προθρομβίνης (INR)

  • Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)

  • Ινωδογόνο

  • Χρόνος Ρόης-Πήξης

  • Πρωτεΐνη C

  • Πρωτεΐνη S

  • AT III

  • APCR

  • D-Dimers

2ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

To τμήμα μας είναι εξοπλισμένο με αυτόματο αναλυτή τελευταίας τεχνολογίας, τόσο από πλευράς εύρους αναλύσεων, όσο και από πλευράς ποιότητας αποτελεσμάτων και ταχύτητας και εκτελείται καθημερινός ποιοτικός έλεγχος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καθώς και περιοδικός εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος.

Στο τμήμα αυτό διενεργούνται ενδεικτικά οι παρακάτω έλεγχοι:

 • Έλεγχος σακχάρου-γλυκοζυλιωμένης Hb (HbA, 1c)

 • Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας

 • Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας

 • Έλεγχος καρδιακής λειτουργίας

 • Έλεγχος αναιμίας

 • Ηλεκτρολύτες

 • Βιοχημικές Εξετάσεις σε ούρα 24h

 • Λιπιδαιμικό προφίλ

3ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο Μικροβιολογικό τμήμα εκτελούνται τόσο άμεσες μικροβιολογικές εξετάσεις όσο και καλλιέργειες βιολογικών υγρών. Η έγκαιρη ανίχνευση σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση των μικροβιών που μπορούν να προκαλέσουν μία λοίμωξη και η επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχή θεραπεία της λοίμωξης.

Επίσης στο μικροβιολογικό εργαστήριο γίνονται εξετάσεις ούρων με μικροσκόπηση αντίθεσης φάσης (phase contrast) για τον προσδιορισμό της προέλευσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε περιπτώσεις αιματουρίας.

3.1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Οι καλλιέργειες των βιολογικών υγρών εκτελούνται στο μικροβιολογικό τμήμα σε ειδικά τρυβλία και αφορούν σε ρινικό έκκριμα, φαρυγγικό επίχρισμα, πτύελα, πύο, τραύμα, δερματική βλάβη,κολπικό υγρό, σπέρμα, ουρηθρικό έκκριμα, προστατικό υγρό,ούρα, κόπρανα. Οι καλλιέργειες αυτές οδηγούν στην ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών που αναπτύσσονται είτε σε αερόβιες , είτε σε αναερόβιες συνθήκες, είτε σε συνθήκες CO2.

3.2 TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Ύψιστης σπουδαιότητας αποτελεί η ακριβής ανίχνευση ευαισθησίας και της αντοχής που παρουσιάζουν τα μικρόβια στα αντιβιοτικά. Λόγω της γρήγορης εξάπλωσης της αντοχής αυτής η θεραπεία των λοιμώξεων καθίσταται δύσκολη και ασθενείς με λοιμώξεις από βακτήρια πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά απαντούνται όχι μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και στην κοινότητα.

3.3 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ

Η ανίχνευση χλαμυδίων τραχώματος εκτελείται με άμεσο ανοσοφθορισμό (μέθοδος αναφοράς για τα χλαμύδια)

3.4 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

4ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται όλες οι ορολογικές – ανοσολογικές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διερεύνηση νοσημάτων που εκφράζονται με ορολογικούς δείκτες όπως τα αυτοαντισώματα, τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, τα αλλεργιογόνα , τα αντισώματα έναντι ιών κ.ά.

 • Διερεύνηση αυτοάνοσων νοσημάτων (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, σκληροδερμία κλπ)

 • Ανίχνευση αντιγόνων ιών και αντισωμάτων έναντι ιών για Ηπατιτιδες Α,Β,C D HIV I & II

 • Ερυθρά (Rubella IgG , IgM )

 • Κυτταρομεγαλοιος( CMV IgG , IgM)

 • Τοξόπλασμα GONDII (Toxo IgG , IgM)

 • Παρωτίτιδα (Mumps IgG , IgM )

 • Παρβοιός (Β19 Parvo-IgG , Parvo-IgM)

 • Σύφιλη (IgG , IgM, FTA-Abs, RPR, VDRL)

 • Ιλαράς (Μeasles IgG , IgM)

 • Έρπης (HSV-1 και HSV-2)

 • Ανοσοσφαιρίνες (IoA, IgG, IgM, IgE)

 • Αλλεργιογόνα (RAST)

5ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Οι Oρμονολογικές εξετάσεις αφορούν σε μετρήσεις ορμονών, και χρησιμεύουν στον έλεγχο ενδοκρινών αδένων και παθήσεων που σχετίζονται με αυτούς.

Είναι χρήσιμες για τον έλεγχο του θυρεοειδούς, του σακχαρώδους διαβήτη, της οστεοπόρωσης, των διαταραχών ανάπτυξης, παθήσεων των επινεφριδίων, προβλημάτων αναπαραγωγής, κ.ά.

Οι εξετάσεις των ορμονών της γυναίκας που σχετίζονται με τη διαδικασία της αναπαραγωγής, θα πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένες μέρες του κύκλου.

Καταστάσεις που χρειάζονται συνήθως ορμονολογικό έλεγχο είναι η κόπωση, η δυσανεξία στο κρύο ή στη ζέστη, η πρόσληψη ή απώλεια βάρους, οι αρρυθμίες, οι διαταραχές της αρτηριακής πίεσης, το τρίπτυχο: πολυουρία-πολυδιψία-πολυφαγία, η υπολειπόμενη ανάπτυξη των παιδιών, η αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης, κ.ά.

Στο ορμονολογικό μας τμήμα εκτελούνται εξετάσεις για τον εργαστηριακό έλεγχο των ορμονών :

 • Έλεγχος Θυρεοειδούς Αδένα και παραθυροειδών:

 • Θυροξίνη (Τ4), Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH)

 • Τριιωδοθυρονίνη (Τ3), Παραθορμόνη (PTH)

 • Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4)

 • Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη (FT3)

 • Anti-TPO Αντισώματα

 • Anti-TG Αντισώματα

 • Anti-TSH Αντισώματα, TSI

 • Θυρεοσφαιρίνη (TG)

 • Κορτιζόλη ορού, Κορτιζόλη ούρων 24ωρου

 • Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S), 17-ΟΗ-Προγεστερόνη, ACTH

 • Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH), Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH), βHCG,

 • 17-β-Οιστραδιόλη (E2), Προγεστερόνη (PRG), Προλακτίνη (PRL), Ολική τεστοστερόνη, Ελεύθερη τεστοστερόνη, Δ4-Aνδροστενεδιόνη

 • Έλεγχος Ανδρικής - Γυναικείας υπογονιμότητας

 • Έλεγχος διαταραχών εφηβείας και σωματικής ανάπτυξης

 • Διερεύνηση του παιδιού με πρώιμη ήβη

 • Παρακολούθηση Κύησης (PAPP-A test, A-test ή τριπλό test, B-test)

 • Εργαστηριακή προσέγγιση Οστεοπόρωσης (2500HD3, PTH)

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

CEA, AFP, Ca19-9, Ca15-3, Ca125, PSA, free PSA

6ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά ένα σύνολο εξετάσεων που είναι απαραίτητο να γίνουν στην αρχή της εγκυμοσύνης ή πριν το ζευγάρι ξεκινήσει προσπάθειες. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική σειρά εξετάσεων για την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού.

Δείχνουν τη γενική κατάσταση της υγείας της μητέρας και σκοπός είναι ο εντοπισμός προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν επιπλοκές κατά την κύηση ή τον τοκετό και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει αιματολογικές εξετάσεις και εξετάσεις ούρων. Οι απαραίτητες εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον Προγεννητικό έλεγχο είναι οι παρακάτω:

 • Γενική Αίματος

 • Γενική Ούρων

 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης

 • Ομάδα Αϊματος RHESUS

 • Τεστ Δρεπανώσεως

 • Γλυκόζη Ορού

 • Ουρία

 • Κρεατινίνη Ορού

 • Σίδηρος Ορού

 • Φερριτίνη Ορού

 • HBsAg (Αυστραλιανό Αντίγονο)

 • ΑΝΤΙ-HCV Ολικό (Ηπατίτιδα C)

 • Rubella IgG (Ερυθρά)

 • Rubella IgΜ (Ερυθρά)

 • CMV IgG (Κυτταρομεγαλοιός)

 • CMV IgΜ (Κυτταρομεγαλοιός)

 • Toxoplasma Gondii IgM

 • Toxoplasma Gondii IgG

 • HIV I+II

 • V.D.R.L. - RPR

 • TSH (Θυρεοειδότροπος Ορμόνη)

 • Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT)

7ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

Θρομβοφιλία χαρακτηρίζεται η παθολογική κατάσταση υπερπηκτικότητας του αίματος με αποτέλεσμα την ανάπτυξη θρόμβων σε όργανα και αγγεία του σώματος. Οι συνθήκες οι οποίες αυξάνουν την πηκτικότητα του αίματος, όπως είναι η κύηση, η πολυήμερη ακινησία, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπερτασική νόσος κλπ αυξάνουν και την πιθανότητα να εκδηλωθεί θρόμβωση.

Οι εξετάσεις που προτείνονται και πάντα σύμφωνα με τον κλινικό γιατρό είναι:

 • PT (Χρόνος προθρομβίνης)

 • aPTT

 • Ινωδογόνο

 • D-Dimers

 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ

 • Πρωτεΐνη C

 • Πρωτεΐνη S

 • Αντισώματα καρδιολιπινών (IgG, IgM)

 • Αντιπηκτικό του λύκου (LA)

 • Παράγοντας VIII

 • Έλεγχος αντίστασης στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APCR)

 • Παράγοντας V G1691A (Leiden)

 • Παράγοντας XIII V34L

 • Μεταλλάξεις C677T και Α1298c γονιδίου MTHFR

 • Μεταλλάξεις G20210A προθρομβίνης

7.1 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Η κληρονομική θρομβοφιλία (κατάσταση υπερπηκτικότητας) σχετίζεται με υποτροπιάζουσες επιπλοκές ή εν τω βάθει θρομβώσεις, με θρομβώσεις σε ασυνήθεις εντοπίσεις και με ανεύρεση ανάλογου κλινικού συνδρόμου στην οικογένεια.

Εμφανίζεται σε ηλικία μικρότερη των 45 ετών και στα δύο φύλα ή ακόμη νωρίτερα αν συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός παράγοντες θρομβοφιλίας. Επίσης οι μεταβολές στην λειτουργία του μηχανισμού αιμόστασης πολύ συχνά σχετίζονται και με γονιδιακές μεταλλάξεις.

Η παρουσία της κατάστασης υπερπηκτικότητας δεν συνεπάγεται ότι ο ασθενής θα έχει θρόμβωση, αλλά δείχνει ότι το άτομο είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για θρόμβωση, ειδικά όταν εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες της τριάδας του Virchow. Η κληρονομική θρομβοφιλία πρέπει να ερμηνεύεται όχι με την ανεύρεση μίας μετάλλαξης που έχει ενοχοποιηθεί για θρομβοφιλική διάθεση, αλλά ως συνδυασμός περισσότερων της μίας.

Η εκδήλωση της θρόμβωσης είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο, δηλαδή για να εκδηλώσει κάποιος ένα επεισόδιο θρόμβωσης θα πρέπει να συνυπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα αίτια θρομβοφιλίας, είτε αυτά είναι κληρονομικά είτε είναι επίκτητα.

8ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2

Στο μικροβιολογικό εργαστήριο πραγματοποιούμε τεστ ανίχνευσης του κοροναϊού SARS-CoV-2 με:

1. Γρήγορο (Rapid) test αντιγόνου (αποτέλεσμα σε 20 λεπτά)

2. Μοριακό έλεγχο (RT-PCR). Αποτέλεσμα αυθημερόν

3.Τεστ αντισωμάτων IgG, IgM στο αίμα.

Mπορείτε να καλέσετε για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23310 74 580

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.O.) και το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (C.D.C.) των Η.Π.Α. σε πρόσφατες οδηγίες τους συνιστούν την κρίση rapid test αντιγόνου για την διάγνωση λοίμωξης από SARS-CoV-2 όταν δεν υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα μοριακών επιβεβαιωτικών μεθόδων ή όταν απαιτείται μία γρήγορη διάγνωση. Επίσης συνιστούν την κρίση του rapid test αντιγόνου σε περιπτώσεις ιχνηλάτησης των επαφών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων όπως επίσης και για τον έλεγχο ασυμπτωματικών ατόμων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ